NORIMA s.r.o. – MUDr. Jiří Plaček
Ambulance praktického lékaře pro dospělé

Naše ambulance nabízí   individuální  přístup v kombinaci s moderním přístrojovým vybavením.  Jsme akreditovaným školícím pracovištěm pro předatestační přípravu budoucích praktických lékařů, kteří pracují pod dohledem atestovaného lékaře.   Provoz probíhá paralelně ve 2 ambulancích v rámci jednoho patra.   

Náš tým:     zdravotní sestry:  Anna  Bartozelová, Martina Čepilová , Petra  Poláchová  

Lékaři :   

MUDr. Jiří Plaček 

  • Měkké a mobilizační techniky pro lékaře (program prof. Lewita) + oprávnění I.stupně odborné způsobilosti v oblasti Myoskeletální medicíny 2011
  • Atestační zkouška v oboru všeobecné praktické lékařství 
  • Terapeutické využití Kinesio tapu 2014 

MUDr. Jaroslav Honner  - atestační zkouška z  anesteziologie a   všeobecného praktického   lékařství     

Předatestační příprava:  MUDr. Miroslava Plačková,   MUDr. Bc.  Kristýna Schön